Electricitat

Realització d’Instal·lacions elèctriques en general. Som una empresa certificada pel Ministeri d’Indùstria.

Instal·lacions elèctriques i manteniment d’instal·lacions

L’empresa disposa de professionals electricistes per a tot tipus de solucions en instal·lacions elèctriques fent ús del millor material elèctric, seguint els estàndards de seguretat i qualitat en tots els seus serveis d’electricitat. Gorotres S.L. és conscient que un correcte manteniment elèctric és fonamental per obtenir el millor rendiment de les instal·lacions a més d’aconseguir una correcta gestió energètica i mediambiental.

Domòtica

L’ús de tecnologies com la domòtica permet que el seu habitatge disposi del control eficient i intel·ligent de totes les instal·lacions disposant de múltiples prestacions i funcionalitats. Amb l’ús de les noves tecnologies podrà prendre el control del seu domicili de forma centralitzada.

Il·luminació

Enllumenat tant d’exteriors com d’interiors mitjançant sistemes tradicionals o tecnologia led. L’evolució de la tecnologia led ha aconseguit una millor relació costos-eficiència, de manera que a dia d’avui aquest tipus d’il·luminació és a l’abast del públic en general. A més, aquesta tecnologia ofereix alta qualitat de llum i requereix molt poc manteniment.

Confecció de projectes

Disposem dels corresponents certificats de legalització per a la realització de memòries tècniques i projectes, per això vam realitzar projectes d’Enginyeria per a la reforma i modificació de qualsevol tipus d’instal·lació, així com assessorament energètic i auditories.