Treballa amb nosaltres

– En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, l’informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part de un fitxer informàtic. Les seves dades personals seran utilitzades únicament per a la gestió i administració a la empresa. Vosté no té obligació de contestar.

Gorotres S.L. no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal a tercers.