Política de Qualitat

MISSIÓ

La missió de GOROTRES és dur a terme la seva activitat d’Instal·lacions elèctriques en hostaleria, habitatge i locals, millorant contínuament la seva qualitat, situant-se un pas per davant de les expectatives dels clients.

VISIÓ

Volem ser una empresa referent en l’execució i manteniment d’instal·lacions, per la nostra innovació, solucions tècniques, qualitat del servei i pel tracte al client.

VALORS ESTRATÈGICS

 • L’afany per satisfer al client i els requisits legals aplicables serà el punt de mira de tot el que fem.
 • El futur de la nostra organització estarà determinat per la qualitat de la nostra resposta a les necessitats del client.
 • La base fonamental de la força de la nostra organització resideix en els seus empleats, als quals procurarem en tot moment un entorn de treball que faciliti la seva motivació, competència i orgull per la seva contribució al treball realitzat.
 • Innovació tecnològica en els equips i materials
 • Ser competitius a nivell tècnic i de costos

VALORS OPERATIUS

 • Donarem suport, donarem suport ia més desenvoluparem una organització que:
 • Estigui centrada en la millora contínua
 • Estigui dirigida a satisfer les expectatives dels clients i complir amb la legislació aplicable
 • Es base en el treball en equip
 • Es comuniqui obertament i estimuli respostes
 • Garanteixi l’adequada formació
 • Ofereixi un ambient de treball segur
 • Estimular la iniciativa, innovació i creativitat
 • Reconegui els èxits individuals i d’equip
 • Delegui la presa de decisions al nivell més baix competent

Per aconseguir-fixarem els indicadors corresponents a cada un dels paràmetres mesurables als quals assignarem valors que constituiran els nostres objectius de la qualitat per al període fixat.

Objectius de la qualitat que acompanyaran a la present declaració i que seran revisats conjuntament en períodes prefixats.

Les relacions de la nostra organització, internament amb els nostres col·laboradors i externament amb subcontractistes, proveïdors i clients, seran honestes, objectives i rectes, reconeixent sempre la dignitat de la persona com a membre de l’equip.

Admetem que aquests són els valors compartits dins de les organitzacions de GOROTRES, S.L.