Energia Solar

INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA I FOTOVOLTAICA

Instal·lació d’energia solar fotovoltaica

Instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques per a indústries, comunitats i autoconsum. Estudi de projectes, disseny i legalització.


Instal·lació i manteniment d’energia solar tèrmica

Es relizan instal·lacions d’aigua calenta sanitària i calefacció mitjançant els millors materials en plaques i panells solars, acumuladors de calor. Un correcte manteniment preventiu i correctiu en la instal·lació, Permet d’elevar la rendibilitat i eficiència a més de minimitzar els riscos d’Avaries.